fbpx

Students/Alumni

2020

Bici Zhao

Bici Zhao

Rui Li

Rui Li

Zhuojun Li

Zhuojun Li

Qingping Wang

Qingping Wang

Daun Choi

Daun Choi

Jeremy Garcia

Jeremy Garcia

Jumi Kim

Jumi Kim

Yiwen Chen

Yiwen Chen

Jack Roizental

Jack Roizental

Yijing Wu

Yijing Wu

Victoria Holod

Victoria Holod

Katherine smiling

Katherine Killeffer

QI ZHENG

Qi Zheng

Xintang Li

Xintang Li

Jinyue Song

Jinyue Song

Nillu Rathod

Nillu Rathod

Dan Yang

Dan Yang

Yingda Xu

Yingda Xu

Jiaying Mao

Jiaying Mao

Jennifer Holcomb

Jennifer Holcomb

Shan Wang

Sammi Shan Wang

Jikun Tao

Chenwei Xu

Chenwei Xu

2019

Julia Marsh

Yuxin Luo

Pedro Andrade

tomoka eating

Tomoka Murakami

Akansha Kukreja

Felipe Pereira de Oliveira

Mia Rexach

Yun Tang

Yaxu Han

Jiayue Li

Michael Enten

Zhen Wei

Emily Wack

Xingling He

Mitchell Johnson

Shuhua Xiong

Vipasha Chauhan

2018

Krongporn Thongongarj

Beatrice Sala

Tala Safie

Leticia Sarmento

Sarah Tamani

Mahya Soltani

Melissa Rojanapongpun

Laura Mauriello

Jessica Lin

Walid Khoury

Shira Chung

Sindre Annweiler

2017

Audrey Stanton

Sarah Al Seikhan

Jee Eun An

Sumana Amatayakul

Fiorella Basso

Lauren Eve Cantor

Fernando Capeto

Yimeng Cui

Lindsey Fisher

Lizzie Florece

Raina Huang

Shannon Jager

Mira Khandpur

Anaële Pélisson

Vedanti Sikka

Zenzile Sky Lark

Michael Stone

Jossue Velasquez

Efren Pagan